Tuyển dụng nhân sự 2020

Do nhu cầu mở rộng và phát triển, nhà hàng Softwater cần tuyển các vị trí sau: Quản lý nhà hàng Âu...
Xem thêm